Blog
August 1, 2017
Alle
Data & analyser

Fordele og ulemper ved Big Data

Fordele og ulemper ved Big Data

Det er nemt at forstå fascinationen af den let tilgængelige data, som mange organisationer er begyndt at indsamle og lagre. En her-og-nu-analyse af denne data kan være med til at skabe stor værdi for virksomheder. Men ligesom alt andet, er der både fordele og ulemper ved det store Big Data boom.

Big Data kort fortalt

Udtrykket “Big Data” henviser ikke kun til store datamængder, men også til de rammer, teknikker og værktøjer, der anvendes til at analysere det. Det kan indsamles gennem en hvilken som helst datagenererende proces, såsom sociale medier, offentlig infrastruktur og søgemaskiner. Typisk analyseres og arkiveres Big Data med bestemte intervaller, mens realtime Big Data indsamler og analyserer data konstant. Formålet med denne kontinuerlige proces er at indsamle øjeblikkelig viden om brugeren.

Fordele ved realtime Big Data

Der er fantastiske fordele knyttet til analyse af realtime Big Data. For det første giver det virksomheder mulighed for at opdage fejl og afvigelser hurtigt. Dette begrænser betydeligt risikoen for tab. For det andet giver det store fordele ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt. Realtime-analyse giver nemlig virksomheder mulighed for hurtigere at udvikle effektive strategier mod konkurrenter og tilbyder unik indsigt i forbrugsmønstre og salg. Desuden er den indsamlede data yderst værdifuld og giver virksomheder en chance for at forøge overskud og forbedre kundeservice.

Det bedste argument for realtime-analyse af Big Data er nok, at den kan anvendes til banebrydende sundhedspleje. Fx fremhæver fortalere for Big Data, at sundhedsorganisationer kan gøre brug af elektroniske patientjournaler og data fra wearables til at forhindre dødelige hospitalsinfektioner. Ifølge disse fortalere, kan privatlivets fred ikke trumfe de liv Big Data kan redde.

Ulemper ved realtime Big Data

Lige så værdifuld som Big Data kan være, lige så udfordrende kan det også være. Først og fremmest er der det logistiske problem. Virksomheder der ønsker at bruge Big Data, bliver nødt til at ændre hele deres tilgang, idet indkommen data i virksomheden snarere bliver konstant end periodisk. Dette dikterer for det første store strategiske ændringer for mange virksomheder. Dernæst kræver realtime Big Data evnen til at gennemføre avancerede analyser. Virksomheder, der ikke formår at gøre dette korrekt, risikerer at eksekvere forkerte strategier i hele organisationen. Desuden er mange af de mest anvendte dataværktøjer ikke i stand til at håndtere realtime-analyse.
En af de største bekymringer, mange lægmænd og politikere har i forhold til analyse af realtime Big Data, omhandler privatlivets fred. Fortalere for borgerrettigheder har opponeret imod brugen af Big Data i form af fx nummerpladescannere og droner. Ideen er, at myndighederne ikke skal kunne omgå den lovgivningsmæssige beskyttelse mod urimelige søgninger.

Fremtiden for Big Data

Løbende udvikling af bedst mulig håndtering af realtime-analyse bør fortsat være en prioritet for virksomheder og offentlige institutioner, når det gælder udnyttelse af Big Data. Hver virksomhed bør derfor nøje vurdere, om fordelene ved brug af Big Data opvejer ulemperne i deres individuelle tilfælde. Dette kan variere meget fra virksomhed til virksomhed. Ens for alle virksomheder vil dog være, at det er vigtigt at tage stilling til Big Data og måden det håndteres mest effektivt.