Corporate Social Responsibility | Ciklum

CSR | Ciklum

Read CSR Report 2017

VORES VÆRDIER

Ciklums kerneværdier er udgangspunktet for hvem vi er og hvad vi står for. De definerer kulturen og former vores virksomhed.

Medarbejdere

Ciklums medarbejdere er vores vigtigste aktiv og de er garanter for virksomhedens fremtid. Vi anser ikke vores medarbejdere for at være ”arbejdskraft” – de er vores egentlige kapital.

Relationer

Vi mener, at et tæt samarbejde med vores medarbejdere og kunder resulterer i bedre udvikling og større udbytte.

Bæredygtighed

Som virksomhed er vi ansvarlige for den påvirkning, som vores aktiviteter har på miljøet og på vores børns fremtid. Gennem vores indsats for bæredygtig udvikling tager vi aktiv del i missionen om at genoprette miljøet.

Langsigtet tankegang

Vores mål er at udvikle virksomheden ved at fokusere på gradvis, bevidst og ansvarlig vækst i stedet for umiddelbar profit.

Til alles bedste

Vi bør tage vores del af ansvaret for svage samfundsborgere.

ANSVARSOMRÅDER

For at sikre en forretningsmæssig tilgang til CSR har Ciklum vedtaget 5 fokusområder, som er i tråd med vores forretningsstrategi og udpeger retningen for CSR i Ciklum for os og vores partnere.

Social sikring for medarbejderne

Vi mener, at virksomheden er ansvarlig for ikke blot lønninger og kontorer, men også for vores teammedlemmer og deres familiers trivsel og sundhed set i et bredere perspektiv.

Uddannelse og læring

Professionel viden og evner bidrager til nye muligheder og perspektiver for den enkelte, og har på sigt en effekt på hele samfundet. Vi er forpligtede til at støtte disse initiativer.

Krisesituationer

Vi udarbejder beredskabsplaner for alle typer nødsituationer, og underviser vores medarbejdere i at håndtere disse situationer.

Hjælp til mennesker i nød

Vi er forpligtede til at dele vores ressourcer og tage os af dem, som har problemer i dagligdagen eller er i akut nød.

Miljøansvar

Når virksomheden træffer beslutninger omkring langsigtede strategier og daglige aktiviteter, så tager vi altid de miljømæssige aspekter i betragtning.

Strategi for implementering

Vi har ikke blot en holdning til CSR, vi skaber en holdning i virksomheden. Vores mål er at gøre social ansvarlighed til en integreret del af vores virksomhedskultur. Se hvordan vi realiserer vores CSR værdier og visioner.

Små tiltag i forhold til det strategiske mål

Daglige aktiviteter inden for alle former for CSR kædes sammen med vores generelle retningslinier.

Lokale beslutninger afhænger af globale principper

Vores kontorers beliggenhed eller forskelle mellem projektteams eller ledere må ikke påvirke implementeringen af vores kerneværdier.

Ingen kompromiser ifm etiske spørgsmål

Vi gør ingen undtagelser hvis etiske eller lovmæssige aspekter ifm visse beslutninger eller aktiviteter strider imod nogle af vores egne kortsigtede interesser. I sådanne tilfælde lægger vi konsekvent vægt på transparens og ansvarlighed.

Medarbejderinvolvering

En fuldstændig implementering af CSR politikken er kun mulig, når den har opnået fuld forståelse og opbakning blandt størstedelen af teammedlemmerne. Gensidig tillid og støtte er de to vigtige hjørnestene for vores CSR politik.

Troværdighed

Medarbejderne skal vide at, på trods af mulige risici eller uventede situationer, så glemmer virksomheden ikke deres behov eller undlade at opfylde dens forpligtelser.

Transparens og åben dialog

Ciklums ledelse er altid åben overfor en direkte og objektiv dialog med vores medarbejdere, medierne samt repræsentanter fra nærområdet.

Vidensdeling

Vi indfører disse principper ved at skabe og udvikle IT-communities, events og diverse udgivelser.

Selvorganisering

Vi opfordrer vores medarbejdere til at deltage i velgørende projekter, og vi støtter dem, som starter deres egne initiativer, både i og uden for virksomheden.