Blog
Marts 18, 2020
AI og industri 4.0
Alle

Hvordan Augmented Analytics og AI er i gang med at ændre finansielle ydelser

Forfatter: Hugh Simpson er Ciklums Global Solutions Lead for Data & Analytics, AI og Industry 4.0. Hugh hjælper kunderne med at blive datadrevne organisationer. Tidligere arbejdede han for EY, hvor han rådgav kunder om IoT og Data Analytics.

Virksomheder, der tilbyder finansielle ydelser, kræver detaljeret og præcis information for at kunne tage velinformerede beslutninger og tilbyde værdifulde produkter til deres kunder. Højkvalitetsdata hjælper med at sikre, at finansielle beslutninger tages ordentligt, hurtigere og med en formindsket risiko.

Investeringer i Artificial Intelligence (AI) er i kraftig vækst, da finansielle organisationer fortsat kan se værdien, det tilbyder. På virksomhedsniveau forhindrer flere tendenser, at organisationer med nye muligheder kan disrupte deres traditionelle forretningsmodel. Forstærket brugerengagement gennem anbefalinger, omsætningsvækst med forbedrede konverteringer og omkostningsoptimering, der bruger kognitive processer er blot nogle af de kraftfulde måder AI strømliner forretningen, og gør organisationer mere intelligente.

AI styrker finansielle virksomheder i at træffe solide afgørelser med større effektivitet og hastighed.

Kreditvurdering

At beslutte hvorvidt man skal forlænge kreditten for en virksomhed eller et individ er en kritisk finansiel ydelse, der kræver kvalitetsdata for at kunne tage velinformerede beslutninger. At tilbyde løsninger til højrisiko kunder, tage beslutninger om risiko for misligholdelse ved brug af ekstern data eller at foretage vurderinger gennem brug af ukomplette informationer kan udsætte finansielle virksomheder og deres brugere for stor risiko.

AI gør det muligt at male et mere komplet billede af kreditværdighed, hvilket giver finansielle virksomheder muligheden for at tage bedre beslutninger. Ved at bruge data såsom information om transaktioner og andre adfærdsdata, kan nyligt udviklede klassificeringsmodeler give øjeblikkelige kreditbeslutninger med højere præcision.

Over tid, vil den selvforbedrende model ultimativt føre til bedre beslutninger og samtidig reducere omkostningerne ved adgang til kunder.

AI må fortsat forventes at assistere med analytiske opgaver for finansielle virksomheder langt ind i fremtiden. Selv i tilfælde hvor machine learning ikke er robust nok til hurtigt og præcist at foretage vurderinger, har Deep Learning Classifiers evnen til at udtrække vigtige indsigter fra millioner af forskellige interne parametre.

Bilforsikringsanmeldelserz

At evaluere forsikringskrav på biler er meget krævende og dyrt for forsikringsgivere. Før et krav kan blive behandlet, bliver højtuddannede eksperter ofte sat til at foretage en visuel analyse af køretøjet for at forberede en rapport om potentielle krav. Denne tidskrævende proces gør evaluering af krav både kompliceret og dyr og kan samtidig være gennemsyret af unøjagtigheder.

Forsikringsselskaber kan bruge AI til at strømline kravprocessen. I en case, søgte en forsikringsgiver et system, der ved brug af deep learning, kunne estimere reparationsomkostninger for bilforsikringsanmeldelser med større nøjagtighed.

At træne datasætbilleder, der repræsenterer forskellige typer bilskader, inklusiv billeder af biler i forskellig belysning, kunne eliminere almindelige fejl, der begås ved manuelle vurderinger. Gennem arbejde med NVIDIA udviklede Ciklum en model til at opdage og definere bildele ved at bruge multi-label classification, der gennem semantisk segmentering til at lokalisere bilskaden kan levere et estimat på reperationsomkostninger. Gennem GPU acceleration, der bruger NVIDIA P100 GPU, kan farten på modellens træning gøres 1,67 gange hurtigere med det samme budget.

Investeringsanalyser

Detaljerede dataanalyser hjælper B2B virksomheder med at afdække nye forretningsmuligheder. Fordi virksomheder ofte er overbebyrdet med store mængder af leads og potentielle kunder, vil en løsning til der adskiller signal fra støj bidrage med mere adræt opdagelse, research og opfølgning.

I en case, krævede strømlining af processen en dataplatform, der bestod af data access application og rangerede algoritmer. Sammen, gør platformen det muligt for VP’ere at have øjeblikkelig adgang til konsistent, valideret data indenfor få dage eller endda timer, hvilket gør det muligt for dem hurtigt at identificere muligheder, kvantificere potentialet og gennemføre forandringer.

En machine learning (ML) model automatiserede indkøbsprocessen og gør kun opmærksom på de muligheder, der har det højeste potentiale. En anden ML model kunne identificere lignende virksomheder ud fra beskrivelsen af deres forretningsmodel uden direkte ordvalg. Ved at bruge data fra seks millioner virksomheder fra flere heterogene kilder simultant, identificerer platformen også signifikante forandringer på tværs af et udvalg af forskellige virksomheder og bringer dem til analytikerens opmærksomhed.

Algoritmisk handel

Den accelererede adoption af algoritmisk handel hjælper finansielle virksomheder til at holde trit med kravene for hurtig prissætning og risikoberegninger af porteføljen. Disse krav, som er gjort mulige gennem deep learning, kræver højt performende databehandling for at kunne eksekvere beregninger hurtigt.

NVIDIA’s CUDA parallelle databehandlingsplatform og programmeringsmodel gør det muligt for GPU assisterede processer at forbedre reaktionstiden. Ved at augmentere applikationer skrevet i C++ eller Python uden indblanding, kan beregninger køres på minutter i stedet for timer og dermed forbedrede farten med op til 40 gange ved at placere GPU’er i produktion. Hurtigere processering for AI og ML gør det muligt for erhvervsdrivende at tage beslutninger i samme tempo som forretningens udvikling.

Artificial Intelligence er Financial Intelligence

Adoption af AI og augmenterede analyser gør det muligt for finansielle virksomheder at strømline driften og tage bedre beslutninger ved at bruge omfattende data. I takt med at finansielle virksomheders indflydelse fortsat vokser, må AI og augmenterede analyser forventes at spille en markant rolle i at hjælpe organisationer med at løfte deres bundlinje i en overskuelig fremtid.

Ciklum, en førende leverandør af digitale løsninger, har Fortune 500 virksomheders tillid til at levere kraftfuld data, analyser og AI løsninger. Kontakt Ciklum i dag for hjælp til at udføre en omfattende digital transformation.